Bolagsverket

Mynewsdesk nyhetsfeed direkt från källan
Bolagsverket - nyheter
 1. 20 november hölls ett gemensamt webbmöte mellan deltagarna i myndighetssamarbetet Starta och driva företag. Medverkade gjorde bland annat Bolagsverkets och Tillväxtverkets generaldirektörer Annika Stenberg och Gunilla Nordlöf, och samarbetet beskrivs som framgångsrikt över hur det har tagits emot av företagarna.
 2. Torsdagen den 8 oktober 2020 kl. 10-11, som en programpunkt på innovationsveckan, livesänder vi ett seminarium från Bolagsverket: Innovation i samverkan. Häng med du också!
 3. Myndighetsgruppen för SBR – Standard Business Reporting hälsar välkommen till en digital hearing 15 oktober mellan 9.00 och 12.00 för att ta del av Sveriges företagares tankar och idéer inom området.
 4. Bolagsverket planerar att 27 medarbetare från och med april ska assistera Tillväxtverket i deras uppdrag att hantera arbetsgivares ansökan om bidrag för korttidsarbete. Insatsen, där Bolagsverket lånar ut medarbetare som ska förstärka inom både handläggning och telefoni, är viktig både för företagen och för samhället i stort.
 5. Den 28 november beslutade riksdagen att det lägst tillåtna aktiekapitalet i privata aktiebolag blir 25 000 kronor fr.o.m. 1 januari 2020. Syftet är att Sverige ska följa andra EU-länder vad det gäller aktiekapitalets storlek och att fler ska starta aktiebolag. Läs mer på bolagsverket.se om vad som gäller för dig som vill starta ett företag (nytt aktiebolag) eller för dig som redan är företagare.
 6. Den 10 september lämnades slutrapporten om regeringsuppdraget ett säkert och effektivt elektroniskt informationsutbyte över till energi- och digitaliseringsminister Anders Ygeman. I regeringsuppdraget har myndigheterna undersökt möjligheten att skapa en gemensam infrastruktur där offentlig sektor kan utbyta digital information på ett standardiserat, säkert och effektivt sätt.
 7. Allmänheten har ett fortsatt högt förtroende för Bolagsverket. Det visar nya siffror i Kantar Sifos årliga anseendeindex om förtroendet för statliga myndigheter. Bolagsverkets index är 54 – en ökning från 45 i fjolårets mätning. Det innebär att Bolagsverket hamnar på sjätte plats bland 40 undersökta myndigheter.
 8. Vinnova finansierar åtta nationella datalabb som ska främja användning av data inom olika områden. Bolagsverket har i hård konkurrens fått tre miljoner i stöd under 1,5 år för projektet ”Företagsdata som nationell resurs”. Datalabbet ska utvecklas i samverkan med näringsliv och andra myndigheter och baserat på företagsinformation ge nya möjligheter att skapa värde och innovation i samhället.
 9. Det behövs tydligare roller och ett ökat samarbete för att stärka svenska myndigheters förmåga att förebygga och hantera de utmaningar som finns inom området. Det visar en ny nationell riskbedömning som idag publicerats av Samordningsfunktionen mot penningtvätt och finansiering av terrorism (där Bolagsverket ingår som en av 16 myndigheter).
 10. ​Att vara styrelseledamot i ett företag eller en förening utan att ta del av hur verksamheten bedrivs är att vara målvakt. Det är ett brott. Du kan bli personligt ansvarig för betalningar och skuldsatt. Skydda dig själv genom att kontakta Bolagsverket och spärra dig från att bli inregistrerad i företag eller föreningar vid misstanke om att du kan bli utnyttjad som målvakt.
 11. Nu tar vi ytterligare ett steg framåt i vårt arbete mot ekonomisk brottslighet och företagskapning. Det har blivit svårare för obehöriga att registrera en företrädarändring i vår e-tjänst på verksamt.se Från och med 11/5 har aktiebolag, ekonomiska föreningar, bostadsrättsföreningar, handelsbolag och kommanditbolag ett ökat skydd mot företagskapning när de använder vår e-tjänst på verksamt.se
 12. Allt fler unga vuxna agerar penningmålvakter och styrelsemålvakter. Nu går fem myndigheter ihop för att gemensamt öka kunskapen bland unga vuxna och vända trenden.
 13. Med Bolagsverkets app kan företagare nu få notiser (aviseringar) så fort vi tar emot, handlägger eller avslutar ett ärende för deras företag. Det gör att företagare enkelt kan hålla koll på sitt företag och snabbt upptäcka eventuella kapningsförsök.
 14. I Bolagsverkets nya sökbara kundforum kan du hitta svar på vanliga frågor eller ställa egna frågor som inte rör ett specifikt ärende. Vårt kundforum är tillgängligt dygnet runt och ger svar på de vanligaste frågorna som våra handläggare får. Du kan enkelt söka i forumet och få förslag på frågor och svar som redan publicerats. Om din fråga inte finns i vårt kundforum kan du enkelt ställa en egen.
 15. Nordic SmartGovernment är ett av de viktigaste nordiska samarbetsprojekten inom näringssektorn under perioden 2018–2020. Ta chansen att vara med oss från början – anmäl dig till någon av våra dialogdagar i november.
 16. Den digitala utvecklingen innebär både möjligheter och risker. För företagare gäller det att säkra sin information och försvåra bedrägeriförsök på flera sätt. På webbplatsen verksamt.se finns Säkerhetstestet som visar hur företagare kan skydda sin viktigaste information. Testet har tagits fram av Tillväxtverket, Bolagsverket och Skatteverket i samverkan med MSB och Polisen.
 17. Bolagsverkets grunduppdrag är att granska, registrera och informera för ett enkelt företagande och ett rättssäkert näringsliv. Enligt vår instruktion ska vi i så stor utsträckning som möjligt minimera riskerna för att verkets rutiner utnyttjas för ekonomisk brottslighet. (Artikeln sammanfattar vårt pågående arbete mot ekobrott, våra förslag på ytterligare åtgärder och länkar till mer information.)
 18. Nu kan du anmäla din eller företagets nya adress i Bolagsverkets app, enkelt och utan kostnad! Du kan också ladda ner ditt registreringsbevis gratis och se aktuella uppgifter om ditt företag. Ladda ner appen i App Store eller Google Play.
 19. Idag har Bolagsverket haft ett givande besök av Mikael Damberg, närings- och innovationsminister. Syftet med besöket var en kort presentation av Bolagsverkets verksamhet, att träffa ledning och medarbetare samt göra en rundvandring i huset för att se digital ärendehantering, aktivitetsbaserad arbetsyta och besöka Bolagsverkets nya ekobrottsenhet.
 20. Står du inför det viktiga beslutet att sälja eller avveckla ditt företag? Då bör du vara extra vaksam på vilket företag du gör affärer med. Det kan vara lätt att bli bedragen. Det finns företag på marknaden som erbjuder sig att köpa ditt företag eller hjälpa dig att avveckla det. Bakom en till synes respektabel fasad kan ett företag med brottsligt uppsåt dölja sig.